WAT?
WAT?
WAT?
WAT?
WAT?
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.
Hierin staat wat jij minimaal moet leren. In deze Se-n-Se verwerf je beroepsgerichte competenties, je
krijgt geen algemene vorming.
Het standaardtraject voor Se-n-Se Fitnessbegeleider duaal bestaat uit volgende clusters:
Onthaal en communicatie
Opstellen individueel trainingsschema
Individuele begeleiding
Samenstellen groepslessen
Bewegingsactiviteiten groepsfitness
Begeleiding groepen
De werkplekcomponent in het standaardtraject Fitnessbegeleider duaal bedraagt gemiddeld minstens
gemiddeld 20 u per week op schooljaarbasis. Op deze manier wordt je opleiding direct heel realistisch.
Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.
Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad
en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je
een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig
schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.
Hierin staat wat jij minimaal moet leren. In deze Se-n-Se verwerf je beroepsgerichte competenties, je
krijgt geen algemene vorming.
Het standaardtraject voor Se-n-Se Fitnessbegeleider duaal bestaat uit volgende clusters:
Onthaal en communicatie
Opstellen individueel trainingsschema
Individuele begeleiding
Samenstellen groepslessen
Bewegingsactiviteiten groepsfitness
Begeleiding groepen
De werkplekcomponent in het standaardtraject Fitnessbegeleider duaal bedraagt gemiddeld
minstens gemiddeld 20 u per week op schooljaarbasis. Op deze manier wordt je opleiding direct
heel realistisch. Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.
Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De
klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet-
bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden
op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.
Hierin staat wat jij minimaal moet leren. In deze Se-n-Se verwerf je beroepsgerichte
competenties, je krijgt geen algemene vorming.
Het standaardtraject voor Se-n-Se Fitnessbegeleider duaal bestaat uit volgende clusters:
Onthaal en communicatie
Opstellen individueel trainingsschema
Individuele begeleiding
Samenstellen groepslessen
Bewegingsactiviteiten groepsfitness
Begeleiding groepen
De werkplekcomponent in het standaardtraject Fitnessbegeleider duaal bedraagt
gemiddeld minstens gemiddeld 20 u per week op schooljaarbasis. Op deze manier wordt
je opleiding direct heel realistisch. Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.
Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De
klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een
niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan
georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe
schooljaar.
Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.
Hierin staat wat jij minimaal moet leren. In deze Se-n-Se verwerf je
beroepsgerichte competenties, je krijgt geen algemene vorming.
Het standaardtraject voor Se-n-Se Fitnessbegeleider duaal bestaat uit
volgende clusters:
Onthaal en communicatie
Opstellen individueel trainingsschema
Individuele begeleiding
Samenstellen groepslessen
Bewegingsactiviteiten groepsfitness
Begeleiding groepen
De werkplekcomponent in het standaardtraject Fitnessbegeleider duaal
bedraagt gemiddeld minstens gemiddeld 20 u per week op schooljaarbasis.
Op deze manier wordt je opleiding direct heel realistisch. Bedoeling is later
sterker op de arbeidsmarkt te komen.
Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe
leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je
arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je een
screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het
einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
Voor elke duale opleiding bestaat er een
standaardtraject.
Hierin staat wat jij minimaal moet leren. In deze
Se-n-Se verwerf je beroepsgerichte competenties, je
krijgt geen algemene vorming.
Het standaardtraject voor Se-n-Se Fitnessbegeleider
duaal bestaat uit volgende clusters:
Onthaal en communicatie
Opstellen individueel trainingsschema
Individuele begeleiding
Samenstellen groepslessen
Bewegingsactiviteiten groepsfitness
Begeleiding groepen
De werkplekcomponent in het standaardtraject
Fitnessbegeleider duaal bedraagt gemiddeld minstens
gemiddeld 20 u per week op schooljaarbasis. Op deze
manier wordt je opleiding direct heel realistisch.
Bedoeling is later sterker op de arbeidsmarkt te komen.
Duaal leren is dan ook enkel bedoeld voor arbeidsrijpe
of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de
trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en
formuleren een niet- bindend advies nadat je een
screening hebt doorlopen. Deze screening kan
georganiseerd worden op het einde van vorig
schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
Wie wordt toegelaten tot "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wie wordt toegelaten tot "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wie wordt toegelaten tot "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wie wordt toegelaten tot "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wie wordt toegelaten tot
"Fitnessbegeleider duaal" ?
- Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied als de
duale opleiding.
Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:
ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding
ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert
ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders
verworven competenties of kwalificaties
- Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +
als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de
voorzitter + 3 leraars.
- Er wordt verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.
- Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de
start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben
je verplicht met je duale opleiding te stoppen.
- Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
(OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen
vanaf je start in dat leerjaar.
- Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied als de duale
opleiding.
Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:
ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding
ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert
ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders
verworven competenties of kwalificaties
- Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +
als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de
voorzitter + 3 leraars.
- Er wordt verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.
- Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de
start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben
je verplicht met je duale opleiding te stoppen.
- Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
(OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen
vanaf je start in dat leerjaar.
- Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied als
de duale opleiding.
Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:
ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding
ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert
ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders
verworven competenties of kwalificaties
- Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Fitnessbegeleider duaal'
als je:
Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +
als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste
de voorzitter + 3 leraars.
- Er wordt verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.
- Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf
de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit
niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.
- Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden
binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
- Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Fitnessbegeleider
duaal' als je:
het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit
hetzelfde studiegebied als de duale opleiding.
Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:
ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale
opleiding
ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert
ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een
erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties
- Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding
'Fitnessbegeleider duaal' als je:
Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +
als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad
bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.
- Er wordt verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.
- Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20
opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het
beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht
met je duale opleiding te stoppen.
- Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas
voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad
je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in
dat leerjaar.
- Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige
Se-n-Se 'Fitnessbegeleider duaal' als je:
het diploma secundair onderwijs hebt behaald in
een studierichting uit hetzelfde studiegebied als de
duale opleiding.
Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3
mogelijkheden:
ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag
starten met de duale opleiding
ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school
organiseert
ofwel wordt je toegelaten door de
toelatingsklassenraad op basis van een erkenning
van elders verworven competenties of
kwalificaties
- Je wordt toegelaten na de start van het
aanvangsjaar van de opleiding 'Fitnessbegeleider
duaal' als je:
Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals
hierboven beschreven +
als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige
instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de
voorzitter + 3 leraars.
- Er wordt verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp
bent.
- Ook moet je een overeenkomst hebben
afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen
vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het
beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als
dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te
stoppen.
- Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of
uit een Onthaalklas voor anderstalige
nieuwkomers (OKAN), dan kan de
toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist
worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in
dat leerjaar.
Je kan volgende studiebewijzen behalen:
het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige opleiding.
een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld
studiebewijs.
het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog steeds
uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief SO/2008/01.
Je kan volgende studiebewijzen behalen:
het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige opleiding.
een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op
bovenvermeld studiebewijs.
het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog steeds
uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief
SO/2008/01.
Je kan volgende studiebewijzen behalen:
het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige
opleiding.
een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op
bovenvermeld studiebewijs.
het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog
steeds uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief
SO/2008/01.
Je kan volgende studiebewijzen behalen:
het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige
opleiding.
een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op
bovenvermeld studiebewijs.
het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog
steeds uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de
omzendbrief SO/2008/01.
Je kan volgende studiebewijzen behalen:
het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent
voor je volledige opleiding.
een attest van verworven competenties als je geen
recht hebt op bovenvermeld studiebewijs.
het getuigschrift over de basiskennis van het
bedrijfsbeheer kan nog steeds uitgereikt worden
onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief
SO/2008/01.
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische
vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder
het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld
studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement
- Ergotherapie
- Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
- Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
- Sport en bewegen
- Toegepaste gezondheidswetenschappen
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele
bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal
haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische
vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld
worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte
keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement
- Ergotherapie
- Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
- Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
- Sport en bewegen
- Toegepaste gezondheidswetenschappen
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige
tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement
- Ergotherapie
- Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
- Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
- Sport en bewegen
- Toegepaste gezondheidswetenschappen
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele
bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker
mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal
haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere
theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting
vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over
gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement
- Ergotherapie
- Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
- Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
- Sport en bewegen
- Toegepaste gezondheidswetenschappen
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching &
wellbeingmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een
professionele bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is
dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk
verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv
de zwakkere theoretische vooropleiding. De
studierendementscijfers die bij elke richting vermeld
worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren
je over gemaakte keuzes en gemiddeld
studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Bedrijfsmanagement : Sport- en
cultuurmanagement
- Ergotherapie
- Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
- Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
- Sport en bewegen
- Toegepaste gezondheidswetenschappen
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care &
vitaliteitsmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching &
wellbeingmanagement
- Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness &
spamanagement
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?
Academische Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen,
doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso,
verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. De
studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige
tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met
je ouders, leerkrachten, het CLB,...
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele
bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding
Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Academische Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen,
doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na
bso, verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. De
studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige
tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken
met je ouders, leerkrachten, het CLB,...
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele
bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding
Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Academische Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische
bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra
toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en
vooral na bso, verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. De
studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het
gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld
studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te
bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de
professionele bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de
opleiding Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Academische Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in de meeste
academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen
gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap
na tso, en vooral na bso, verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker
mogelijkheden. De studierendementscijfers die bij elke richting
vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je
over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf
grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de
Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een
beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net
onder de professionele bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het
Volwassenenonderwijs en de opleiding Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker
starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Academische Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in de
meeste academische bacheloropleidingen, doch
voor enkele opleidingen gelden extra
toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn
en dat een instap na tso, en vooral na bso, verre
van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er
zeker mogelijkheden. De studierendementscijfers
die bij elke richting vermeld worden onder het
gelijknamige tabblaadje, informeren je over
gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op
studiesucces vooraf grondig te bespreken met je
ouders, leerkrachten, het CLB,...
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
- Lichamelijke opvoeding en
bewegingswetenschappen
- Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op
niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
vandaar de roepnaam HBO5.
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het
uitoefenen van een beroep.
Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en
situeren zich net onder de professionele
bachelor.
Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het
Volwassenenonderwijs en de opleiding
Verpleegkunde.
Als je in het bezit bent van een diploma secundair
mag je zeker starten.
Als je dit niet hebt, controleer dan goed de
toelatingsvoorwaarden.
+32(0)89-770.940
+32(0)89-770.940
+32(0)89-770.940
+32(0)89-770.940
+32(0)89-770.940
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen.
Provinciale Technische School
Europaplein 36
3630 Maasmechelen
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen.
Provinciale Technische School
Europaplein 36
3630 Maasmechelen
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact
op te nemen.
Provinciale Technische School
Europaplein 36
3630 Maasmechelen
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om
contact op te nemen.
Provinciale Technische School
Europaplein 36
3630 Maasmechelen
Indien u nog vragen heeft, aarzel
dan niet om contact op te
nemen.
Provinciale Technische School
Europaplein 36
3630 Maasmechelen
Voor meer info kan je contact met ons opnemen.
Duaal leren: 7de leerjaar Fitnessbegeleider.
Duaal leren: 7de leerjaar Fitnessbegeleider.
Duaal leren: 7de leerjaar Fitnessbegeleider.
Duaal leren: 7de leerjaar Fitnessbegeleider.
Duaal leren: 7de leerjaar
Fitnessbegeleider.