De lln. Van 2Stem-W onderzochten tijdens de les Aardrijkskunde vandaag de doorlaatbaarheid van water door losse gesteenten. De leerlingen goten eenzelfde hoeveelheid water over grind, zand, leem en klei en beschreven hoe snel het water door het gesteente sijpelde. Bij grind stroomde het water het snelste door de korrels en bij klei het traagste. De vraag die we ons daarna stelde: Welke bodem is het beste voor de boer om planten te laten groeien?

De kleibodem is niet geschikt omdat door de zwakke doorlatendheid deze bodem na een hevige regenbui onder water zou staan. Terwijl zand en grind het water te snel laten wegstromen en bijgevolg ook voedingsstoffen voor planten gemakkelijknwegstromen. We besloten dat leem de meest gunstige bodem is om planten te laten groeien omdat deze bodem goed water vast houdt en water langzaam laat doorsijpelen in de ondgrond. Hierdoor blijven voldoende voedingsstoffen voor de planten in de bodem blijven.

*Ook Mathias volgde via smartschool-Live van thuis uit mee.