Vorige week namen onze leerlingen deel aan de Buitenlesdag.

Een aantal klassen verlieten de school en verkenden de schoolomgeving, anderen benutten dan weer de speelplaats om de lesactiviteiten verder te zetten. Het weer zat in ieder geval mee!