Terwijl onze leerlingen genoten van een vrije dag, waren onze leerkrachten vrijdag 13/05 ijverig in de weer. Onder begeleiding van Groep Intro werd er door het voltallige team gewerkt aan verschillende thema's waarin de school wil investeren. De focus van de dag lag op het verbindend werken met klasgroepen en het adequaat voeren van een feedbackgesprek.

In de namiddag trok het personeel naar natuurdomein Connecterra voor een gegidste en verbindende wandeling.