22 maart is het Wereldwaterdag. Ook in de PTS stond klas 2Stem-W tijdens de les Aardrijkskunde stil bij de waterproblematiek in de wereld.

We weten allemaal al dat we zuinig moeten omspringen met het water dat uit de kraan komt. Maar we verbruiken bijna 70 keer meer water door de kleren die we dragen, het voedsel dat we eten en de spullen die we kopen. Dat is indirect water.

Tijdens deze wereldwaterdag stonden we stil bij het verbruik van dat indirect water.

Na een digitaal spel "Alles is water" kwamen de leerlingen tot enkele tips waarbij we ons eigen steentje kunnen bijdragen om minder water te gebruiken/verspillen.

Twee leerlingen gaven zelf al het goede voorbeeld om drinkflessen naar school mee te nemen, in plaats van plastic flesjes.

Ook bij de productie van plastic flesjes wordt er immers veel water verbruikt. Daarbij zorgen drinkbussen op hun beurt weer voor minder plastic afval.

Jijzelf kan ook deelnemen aan het online spel. Doe jij het nóg beter dan de leerlingen van 2Stem?

Ga zelf de uitdaging aan!

http://allesiswater.be/index.html