Vorige week was 'De week van Cobotisering'. Daarom trokken de leerlingen van 6IW op 16 november naar Genk om een workshop te volgen. Eerst werd hun kennis getest d.m.v. een quiz. Nadien legde Pieter Vansichen de link met het werkveld en werd theorie omgezet in praktijk. Devran, Alvin en Yozgyur programmeerden tijdens het tweede deel van de workshop een eigen project. Goed gedaan, jongens!