Wat is een CLB ?

Elke school werkt samen met een CLB, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ouders, leerlingen en de school krijgen er informa-tie, hulp en begeleiding. Jouw school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB).Het PCLB en de school slaan de handen in elkaar, maar het PCLB handelt onafhankelijk.Het PCLB neemt beslissingen in teamver-band: maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen, artsen en verpleegkundigen werken er samen.

Waarvoor kun je bij het PCLB terecht ?

HET PCLB BEGELEIDT LEERLINGEN OP 4 DOMEINEN

domein 1 - LEREN EN STUDEREN:Voor problemen met lezen, schrijven en leren zoeken we samen met de leerling, de ouders en de leerkracht naar gepaste onder-steuning. Waar nodig doen we bijkomende onderzoeken of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten.

domein 2 - SCHOOL- EN STUDIEKEUZES:PCLB-medewerkers geven informatie en ad-vies bij belangrijke keuzemomenten. Ouders, leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met het PCLB voor persoonlijk overleg. Bij spijbelen is het PCLB-team verplicht om begeleiding te starten. De school schakelt dan het PCLB in. We sporen samen met de ouders, de leerling de redenen van het spijbelgedrag op en bieden een oplossing aan.

domein 3 - SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING:Ook als je je niet goed voelt, kun je bij ons te-recht. Soms is ondersteuning door de school en/of CLB voldoende. Is er meer of andere hulp nodig, dan schakelt het PCLB specialis-ten in.

domein 4 - PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG:Voor alle kinderen zijn er verplichte medische onderzoeken. Bij het uitbreken van besmet-telijke ziekten geeft de CLB-arts aan de school en ouders advies over hoe verspreiding te voorkomen. Leerlingen krijgen bij ons ook de nodige vaccinaties.

 

Contactgegevens

adres: Willekensmolenstraat 140 3500 Hasselt

telefoon: 011/238120

email: pclb@limburg.be