Bouw

3de jaar (BSO)

Bouw is een zeer praktische studierichting met eerder weinig algemene vakken.  Je brengt meer tijd door in de werkplaats dan op de schoolbanken. Deze opleiding wil van jou een bekwame bouwvakker maken. Al doende leer je eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt.

Iets voor jou?

  • Je metselt eenvoudige bouwconstructies of onderdelen van halfsteense of steense muren.
  • Je leert spouwmuren, volle funderingsmuren en rechte muren met raam- en deuropeningen metselen.
  • Je leert bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen en bepalen welke werkmethode je het best volgt.
  • Ook leer je grondsoorten herkennen, manueel graven, zand- en cementmengsels samenstellen, aanbrengen en verdichten.
  • Je leert ijzervlechten, beton gieten, bekisten en voegen.
  • Al doende maak je kennis met gereedschappen en je leert ze correct gebruiken en onderhouden.
  • Ook leer je berekenen hoeveel materieel je nodig zal hebben voor een opdracht en hoeveel het zal kosten.

Lessentabel

Deze lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

3BO

4BO (2024 - 2025)

Algemene vorming

12u

12u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

Engels

2u

1u

PAV - Nederlands en cultuur

3u

2u

PAV – wiskunde, wetenschappen en STEM

2u

3u

PAV - maatschappelijke vorming

1u

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

2u

Specifieke vorming

20u

20u

Technologie

2u

2u

Technisch tekenen en STEM

2u

2u

Realisaties

16u

16u

Totaal

32u

32u