Elektriciteit

4de jaar (BSO)

Lessentabel

Vakken

4E

Algemene vorming

14u

AV Lichamelijke Opvoeding

2u

AV Engels

1u

AV PAV

5u

AV PAV - Nederlands

1u

AV PAV - Wiskunde

1u

AV Natuurwetenschappen

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Specifieke vorming

18u

Technologie elektriciteit

2u

Technisch tekenen

2u

Realisaties elektriciteit

14u

Totaal

32u