Elektriciteit

3de jaar (BSO)

Lessentabel

Deze lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

3E

4E (2024 - 2025)

Algemene vorming

12u

12u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u

Engels

2u

1u

PAV - Nederlands en cultuur

3u

2u

PAV – wiskunde, wetenschappen en STEM

2u

3u

PAV - maatschappelijke vorming

1u

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

2u

Specifieke vorming

20u

20u

Technologie

2u

2u

Technisch tekenen en STEM

2u

2u

Realisaties

16u

16u

Totaal

32u

32u