Elektrische installaties

5de jaar (BSO)

Lessentabel

Lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

5EI

Algemene vorming

12u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

PAV – Nederlands en cultuur

3u

PAV – wiskunde, wetenschappen en STEM

3u

PAV – maatschappelijke vorming

1u

Specifieke vorming

20u

Technologie en STEM

4u

Technologie VCA

1u

Realisaties

15u

Totaal

32u