Industriële Wetenschappen

5de jaar, 6de jaar (TSO)

Met je basis uit Stem-wetenschappen in de eerste graad, ben je klaar voor de opleiding industriële wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.

Iets voor jou?

  • Je hebt een sterke interesse voor wiskunde en  wetenschappen.
  • Je wilt een brede basisvorming met veel studiemogelijkheden en extra uitdaging.
  • Je wilt een algemene basis ontwikkelen voor een succesvolle schoolcarrière.
  • Je hebt de basisschool prima doorlopen. Je hebt goede resultaten voor Nederlands, Frans en Wiskunde.
  • Je hebt interesse voor programmeren van spelletjes en robots. Ook het werken met de 3D printer en de lasersnijder en digitaal 2D en 3D tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen. 

Wiskunde

Het programma wiskunde is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.
Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

Lessentabel

Vakken

3IW

5IW

6IW

Algemene vorming

23u

21u

21u

Wiskunde

5u

7u

7u

Nederlands

4u

4u

4u

Aardrijkskunde

1u

-

-

Biologie

1u

-

-

Aardrijkskunde / Biologie

-

1u

1u

Chemie

1u

-

-

Engels

2u

2u

2u

Frans

2u

2u

2u

Fysica

1u

-

-

Geschiedenis

1u

1u

1u

ICT

1u

-

-

Levensbeschouwelijke vakken

2u

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

2u

Technische vakken

9u

11u

11u

Elektriciteit

3u

2u

2u

Elektriciteit & Labo

-

2u

2u

Elektriciteit realisaties

1u

-

-

Mechanica

3u

2u

2u

Mechanica realisaties

1u

-

-

Mechanica & Labo

-

1u

1u

Toegepaste chemie

1u

2u

2u

Toegepaste fysica

-

2u

2u

Totaal

32u

32u

32u