Industriële Wetenschappen

6de jaar (TSO)

Met je basis uit Stem-wetenschappen in de eerste graad, ben je klaar voor de opleiding industriële wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.

Iets voor jou?

  • Je hebt een sterke interesse voor wiskunde en  wetenschappen.
  • Je wilt een brede basisvorming met veel studiemogelijkheden en extra uitdaging.
  • Je wilt een algemene basis ontwikkelen voor een succesvolle schoolcarrière.
  • Je hebt de basisschool prima doorlopen. Je hebt goede resultaten voor Nederlands, Frans en Wiskunde.
  • Je hebt interesse voor programmeren van spelletjes en robots. Ook het werken met de 3D printer en de lasersnijder en digitaal 2D en 3D tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen. 

Wiskunde

Het programma wiskunde is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.
Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

Lessentabel

Vakken

6IW

Algemene vorming

21u

AV Aardrijkskunde/Biologie

1u

AV Engels

2u

AV Frans

2u

AV Geschiedenis

1u

AV Lichamelijke opvoeding

2u

AV Nederlands

4u

AV Wiskunde

7u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Technische vakken

11u

Elektriciteit

2u

Elektriciteit labo

2u

Mechanica

2u

Mechanica labo

1u

Toegepaste chemie

2u

Toegepaste fysica

2u

Totaal

32u