Lassen-Constructie

6de jaar (BSO)

In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities.

Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium).

Lessentabel

PV = Praktisch Vak, TV = Theoretisch Vak

Vakken

6LAS

Algemene vorming

11u

PAV

5u

Engels

2u

AV Lichamelijke opvoeding

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Richtingsvakken

21u

PV Lassen

16u

TV Lassen

5u

Totaal

32u