Lassen-Constructie

5de jaar (BSO)

In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities.

Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium).

Lessentabel

Lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

5LAS

Algemene vorming

12u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

Engels

1u

PAV – Nederlands en cultuur

3u

PAV – wiskunde, wetenschappen en STEM

3u

PAV – maatschappelijke vorming

1u

Specifieke vorming

20u

Technologie en STEM

4u

Technologie VCA

1u

Realisaties

15u

Totaal

32u