Mechanica

4de jaar (BSO)

Mechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met eerder weinig algemene vakken. Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend.
Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking, sanitair) worden ook getraind. Bovendien leer je al doende gereedschappen en machines kennen die vaak gebruikt worden in de metaalnijverheid. Je leert ze ook gebruiken en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.

Iets voor jou?

  • Je hebt interesse in algemene mechanische praktijken als boren, zagen, slijpen en draaien.
  • Je leert een fiets demonteren en monteren.
  • Je leert onderdelen van een fiets en scooter vervangen.
  • Je leert onderhoud uit te voeren van een tweewieler.
  • Je wordt vakkundig in het uitvoeren van mechanische technieken.
  • Je leert alles over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe je van de werkplek een veilige werkomgeving kunt maken.

Lessentabel

Vakken

4ME

Algemene vorming

14u

AV Lichamelijke Opvoeding

2u

AV Engels

1u

AV PAV

5u

AV PAV - Nederlands

1u

AV PAV - Wiskunde

1u

AV Natuurwetenschappen

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Specifieke vorming

18u

Technologie mechanica

2u

Technisch tekenen

2u

Realisaties mechanica

14u

Totaal

32u