Mechanica

3de jaar (BSO)

Mechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met eerder weinig algemene vakken. Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend.
Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking, sanitair) worden ook getraind. Bovendien leer je al doende gereedschappen en machines kennen die vaak gebruikt worden in de metaalnijverheid. Je leert ze ook gebruiken en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.

Iets voor jou?

  • Je hebt interesse in algemene mechanische praktijken als boren, zagen, slijpen en draaien.
  • Je leert een fiets demonteren en monteren.
  • Je leert onderdelen van een fiets en scooter vervangen.
  • Je leert onderhoud uit te voeren van een tweewieler.
  • Je wordt vakkundig in het uitvoeren van mechanische technieken.
  • Je leert alles over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe je van de werkplek een veilige werkomgeving kunt maken.

Lessentabel

Vakken

3ME

4ME (2024 - 2025)

Basisvorming

12u

12u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

Engels

2u

1u

PAV – Nederlands en cultuur

3u

2u

PAV – wiskunde, wetenschappen en STEM

2u

3u

PAV – maatschappelijke vorming

1u

2u

Specifieke vorming

20u

20u

Technisch tekenen en STEM

1u

1u

Technologie auto

1u

1u

Technologie lassen

1u

1u

Realisaties auto

6u

6u

Realisaties lassen

6u

6u

Realisaties mechanica

5u

5u

Totaal

32u

32u