OKAN

OKAN (Onthaalklas anderstalige nieuwkomers)

Voor wie?

Binnen onze school kunnen anderstalige nieuwkomers terecht. Dit zijn leerlingen die nog niet zo lang in België verblijven en het Nederlands nog niet beheersen.

Doel?

OKAN heeft als doel om deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen daarnaast te helpen integreren in het Vlaamse onderwijssysteem.

Wat?

De opleiding van deze leerlingen verschilt in zekere mate van de andere onderwijsvormen omdat de nadruk ligt op het Nederlands leren. Toch is er ook aandacht voor sociale vaardigheden, handvaardigheid en techniek.

Voorwaarden

  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn,
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven,
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben,
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen,
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Tijdens het schooljaar begeleiden de vervolgschoolcoaches de leerlingen in hun doorstroom naar het reguliere onderwijs. De keuze voor deze richting hangt afvan de interesses en capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de anderstalige nieuwkomers. Tijdens het derde trimester gaan de leerlingen twee weken op oriëntatie in een studierichting naar keuze .

Lessentabel

Vakken

32u

Nederlands (Vaardigheden, woordenschat, grammatica)

21u

Godsdienst

2u

Crea / Techniek / Wiskunde

2u

ICT

2u

Sociale vaardigheden

1u