Sport

3de jaar (TSO)

Het is niet noodzakelijk dat je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd. Deze richting kan je aanvatten na elke optie van het tweede leerjaar. Voorwaarde is dat je graag en goed sport en dat je een goede leerattitude hebt.
Deze studierichting laat je kennismaken met verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, toestelturnen,  ritmiek en expressie, zwemmen …).
Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Je kunt verplicht worden tot deelname aan sportstages, uitstappen en competities.
De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

Iets voor jou?

 • Je bent gepassioneerd door sport- en animatieactiviteiten.
 • Je bent een doener en combineert dit met een serieuze studiehouding
 • Je bezit voldoende inzet om tijdens de sportlessen op een gezonde competitieve manier te werken aan een levenslange fitte levensstijl.
 • Je kiest voor een algemene basisvorming met een brede waaier aan kennis en praktijk.

 

Je ontdekt alternatieve sporten die tijdens de lessen LO niet aan bod komen zoals:

 • Tchouckbal
 • Oriëntatieloop
 • Rope skipping
 • Gevechtssporten
 • Reddend zwemmen
 • Streetdance

Extra sportactiviteiten

 • Sportdag
 • Schoolsport (MOEV)
 • Deelname schoolvoetbalcompetitie

Lessentabel

Vakken

3SP

Algemene vorming

17u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica)

2u

Engels

2u

Frans

2u

Geschiedenis

1u

Informatica (ICT en media)

1u

Nederlands

3u

Wiskunde

3u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Specifieke vorming

15u

Biologie (fysiologie)

1u

Gedragswetenschappen

1u

Sport - bewegingswetenschappen, denkatelier & STEM

3u

Sport - balsporten

2u

Sport - dansante sporten

1u

Sport - slagsporten

1u

Sport - sportspel

2u

Sport - urban sporten

3u

Sport - zwemmen

1u

Totaal

32u

Je toekomst

Deze “start” biedt je later boeiende beroepskansen met doorgroeimogelijkheden in een ruime waaier van beroepen, zoals:

 • Beroepen in de gezondheidszorg
 • Leerkracht Lichamelijke Opvoeding
 • Jongerenbegeleider
 • Leidinggevende functies in jongerenbegeleiding
 • Sportmonitor
 • Door de sportieve voorbereiding komen fysiek zware beroepen (politie, brandweer, militaire functies) ook in aanmerking.