Sportbegeleider

5de jaar (TSO)

Lessentabel

Deze lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

5SPB

Basisvorming

14u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

1u

Exploratie

1u

Frans

2u

Geschiedenis

1u

Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica)

1u

Nederlands

3u

Wiskunde

2u

Specifieke vorming

18u

Gedragswetenschappen

2u

Sport - bewegingswetenschappen, denkatelier en STEM

4u

Sport - individuele sporten

3u

Sport - teamsporten 1 (omnisport / voetbal)

3u

Sport - teamsporten 2

2u

Sport - zwemmen

1u

Sport - didactisch atelier

3u

Totaal

32u