Technologische Wetenschappen

3de jaar (TSO)

Met je basis uit Stem-wetenschappen in de eerste graad, ben je klaar voor de opleiding technologische wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het vroegere ASO.

Iets voor jou?

  • Je hebt een sterke interesse voor wiskunde en  wetenschappen.
  • Je wilt een brede basisvorming met veel studiemogelijkheden en extra uitdaging.
  • Je wilt een algemene basis ontwikkelen voor een succesvolle schoolcarrière.
  • Je hebt de basisschool prima doorlopen. Je hebt goede resultaten voor Nederlands, Frans en Wiskunde.
  • Je hebt interesse voor programmeren van spelletjes en robots. Ook het werken met de 3D printer en de lasersnijder en digitaal 2D en 3D tekenen zijn enkele dingen die aan bod komen. 

Lessentabel

Deze lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

3TW

Basisvorming

23u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Frans

2u

Geschiedenis

2u

Informatica (ICT & Media)

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica)

2u

Nederlands

4u

Wiskunde

5u

Specifieke vorming

9u

Denkatelier en STEM-engineering

3u

Elektriciteit en labo

3u

Mechanica en labo

2u

Informaticawetenschappen

1u

Totaal

32u