Technologische Wetenschappen Engineering

5de jaar (TSO)

Lessentabel

Deze lessentabel geldt onder voorbehoud.

Vakken

5TWE

Basisvorming

23u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

Aardrijkskunde

1u

Engels

2u

Exploratie

1u

Frans

2u

Geschiedenis

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

Nederlands

3u

Natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica)

3u

Wiskunde

6u

Specifieke vorming

9u

Denkatelier en STEM-engineering

2u

Elektriciteit en labo

3u

Mechanica en labo

3u

Informaticawetenschappen

1u

Totaal

32u